Tài sản tiền điện tử được hỗ trợ

TÌM HIỂU LOẠI VÍ NÀO BẠN CẦN

ĐỂ QUẢN LÝ TIỀN ĐIỆN TỬ CỦA MÌNH.

Tất cả các tài sản trong danh sách này đều được hỗ trợ bởi cả Ledger Nano X và Ledger Nano S Plus

Tên

Mua

Trao đổi

Gửi/Nhận

Đóng góp

Ví được hỗ trợ