THE LEDGER LIVE APP

KHÁM PHÁ WEB3 TRONG MỘT ỨNG DỤNG AN TOÀN

Ledger Live là cửa hàng lý tưởng để mua tiền điện tử, phát triển tài sản của bạn, và quản lý NFT. Tham gia cùng hơn 4 triệu người tin tưởng Ledger
cho mọi thứ web3.

Tải xuống

Mở khóa trải nghiệm Ledger đầy đủ bằng cách ghép nối ứng dụng Ledger Live với ví lạnh Ledger. Ví của chúng tôi được chứng nhận độc lập và được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Mua ví lạnh

QUẢN LÝ 5,500+ COINS VÀ TOKENS

 
Hơn 100 ứng dụng được cài đặt

Với Ví lạnh Ledger, bạn có thể bảo mật và quản lý hơn 5.500 coins and tokens. Bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP và nhiều loại khác.

Xem danh sách đầy đủ

GIỮ NFT CỦA BẠN AN TOÀN

Giám sát bộ sưu tập của bạn, quản lý tất cả tài sản kỹ thuật số của bạn và gửi NFT của bạn đến một ví khác với sự minh bạch hoàn toàn.

SỬ DỤNG DAPPS YÊU THÍCH CỦA BẠN

Truy cập hơn 15 ứng dụng Web3 – bao gồm 1inch, Paraswap, Lido và Zerion – và phát triển danh mục đầu tư của bạn. Tất cả có trong Ledger Live.

*Nếu bạn đang sử dụng iPhone, hãy mở ứng dụng dành cho máy tính để bàn để có quyền truy cập vào phần Khám phá và tất cả các ứng dụng dApp

XÁC MINH RẰNG ỨNG DỤNG LEDGER LIVE CỦA BẠN LÀ CHÍNH HÃNG

Thực sự có 1 ứng dụng Ledger Live. Để hoàn toàn chắc chắn rằng bạn đã có phiên bản chính hãng, vui lòng xác minh chữ ký sha512 của ứng dụng bằng cách nhấp vào liên kết này

*Nếu bạn đang sử dụng iPhone, hãy mở ứng dụng dành cho máy tính để bàn để có quyền truy cập vào phần Khám phá và tất cả các ứng dụng dApp

TẢI ỨNG DỤNG

Tải ứng dụng Ledger Live để quản lý tất cả các nội dung web3 của bạn ở một nơi một cách liền mạch

Ledger Live máy tính

 
Tải ngay Tải bản uninstaller Kiểm tra khả năng tương thích của thiết bị và hệ điều hành

Ledger Live điện thoại